Üyelik İşlemleri

 

Biyografi Bölümü

   Bu Bölümümüzde Bulunan Toplam 3319 Biyografi 3927980 Kez Görüntülenmiştir.

Biyografi Ana Sayfa
Bütün Biyografileri Listele
Biyografi Nedir?

 

Züfer

İmam Züfer Hazretleri

Babası, Basra şehrinin valisiydi. Züfer b. Hüzeyl,728 (110h.) yılında doğdu. İlim tahsiline, orada başladı. İlk olarak, hadis-i şerif öğrendi. Sonra Kûfeye gidip, İmam Azam hazretlerinin taleberi arasına katıldı. O büyük ilim hazi-nesinde, fıkıh tahsil etti. Zamanla Hanefi fıkhının, en büyük alimleri arasına katıldı!Fukahanın ikinci tabakasından olup, mezhebte müçtehiddir! Hocası Ebû Hanife hazretleri, onun için: Talebelerimin en mükemmeli! buyurur. İmam Züfer çok ibadet eden; doğru sözlü ve ilimde, sağlam bir alimdi. Kendisine sual sorulduğu zaman, anlaşılır şekilde izah ederdi. İsbatı gereken hususları; kati delillerle isbat ederdi.
İmam Azamın usûlü üzere, ictihad ederdi. Evlenirken verdiği, düğün yemeğinde hocası: Züfer, müslümanların imamlarındandır! Şeref, haseb, neseb bakımından en tanınmışları sayılır buyurdu. Büyük alim İbn-i Abdül-Berr şöyle dedi: Züfer b. Hüzeyl hazretleri, yüksek bir akıl ve zekaya sahib idi. Haramlardan çok sakınan; vera sahibi ve hadis ilminde sika (güvenilir), çok sağlam bir alimdir. O gerçek velilerden, Davûd-i Tai hazretleriyle arkadiş olup; birbirlerini çok severdi. Hazreti Tai ibadet, zühd ve takva ile yaşadı. Hazreti Züfer ise, ayrıca ilme devam etti. Böylece hem ilimde, hem de ibadette çok gayretli olup; bunların ikisinide nefsinde topladı.
Zekasının kuvveti sayesinde bilhassa, Kıyas yolunda muvaffak oldu. Bu hususta şöyle buyurur: Bir meselede hüküm verirken, eser (Kuran-ı Kerim, hadis-i şerif) bulursak, kıyas yapmayız! Eser olunca, kıyası terkederiz. Yoksa, kıyas yaparız! O asrın alimlerinden, Müzeniye sordular: Ebû Hanife hazretleri hakkında, ne buyurursunuz? O, fıkıh alimlerinin Seyyidi (Efendisi) ve en büyüğüdür.
Ya, Ebû Yûsuf için, ne dersiniz?
Hadis-i şerife, en çok tabi olanıdır.
Muhammed b. Hasen Şeybani hakkında görüşünüz?
Fürû (miras) meselelerini, en iyi açıklatandır.
Ya, Züfer için ne diyeceksiniz?
Kıyasta, en keskin olanıdır!
Mirasa Dair
İmam Züfere sordular: İmam Azam hakkında ne dersiniz?
Bizler onun yanında; şahin kuşu yanındaki serçe gibiyiz. cevabını verdi ve hocasının ilimdeki, üstün derecelerini belirtmeğe çalıştı. Bir miras meselesi sebebiyle, Basraya gitti.Basra halkı onun üstün hallerini görüp, olgunluk ve ilmine hayran kaldılar! Bu sebeple ısrarla, Basrada kalmasını istediler. O da bu arzularını kırmayıp, bir müddet orada kaldı! İlmiyle ve güzel hareketleriyle, insanlara çok faideli oldu. Daima dini meseleler üzerinde fikir beyan eder; hiç boş söz söylemezdi! Bulunduğu mecliste malayani (boş sözler) konuşulmaya başlasa; hemen orayı terkederdi! Basrada bilhassa, Kadılık yapmasını istediler. O kabul temek istemedi. Fakat çok ısrar ettiler! Bunun üzerine bir müddet orada, kadı olarak vazife gördü. Ayrıca ilmi meclisler toplar, birçok zor meseleyi orada hallederdi.
Onun anlattığı şeyleri ve uaptığı izahları çok beğenen, Basralılar sordular: Bu şekilde düşünmeyi ve izah tarzını,nereden öğrendin? Cevaben buyurdu ki: Hocam,imam Azam Ebû Hanife hazretlerinden. Basradaki bazı ilim çevreleri, İmam Azamın ictihatlarını tam anlayamadıkları için, bazı meselelerde kendisine muhalefet gösteriyordu! Bir kısmı da, hasedleri sebebiyle karşı çıkıyorlardı! Ama, İmam Züfer hazretlerinin konuşmaları sayesinde; onun fikirlerini doğru olarak öğrenmek imkanına kavuştular. Ebû Hanife hazretlerinin, gerçekten imam Azam olduğuna inandılar. Ehl-i ilim de onu sevmeye, methetmeye ve istifade etmeye başladılar. Düşmanlık edenler, dost oldular!
İmam Züfer hazretleri; hocasının vefatından sonra, 8 yıl gibi kısa bir müddet yaşadı. Bütün hayatı boyunca, onun mezhebini yaymaya çalıştı. Hocasına gerek hayatında, gerek vefatından sonra; hiç muhalefet etmemiştir.Kendi vefatı yaklaştığı zaman,dostları vasiyette bulunmasını istediler. O da buyurdu ki: Şu malım, hanımındır. Şunlar da, kardeşimin oğlunundur!Bu sözlerine şaşırdılar! Çünkü kardeşi varken, kardeş oğluna mal düşmezdi! 48 yaşında, Basrada vefat etti. Vefatından sonra kardeşi, onun zevcesini aldı. Bir oğlu oldu. Malları o oğluna kalınca; imam Züfer hazretlerinin kerameti anlaşıldı!

İçerik Kelimeleri : Züfer Hayatı, Züfer Kimdir, Züfer Otobiyografisi, Züfer Nerede Doğdu, Züfer Hangi Tarihte Doğdu

Hak ihlali Bildirimi / Gizlilik Politikasi

Sayfa Ba??na Git
 
 

sakarya escort sakarya escort sakarya escort webmaster forum Sakarya Escort Bayan buca escort
kayseri escort izmit escort ankara escort