Üyelik İşlemleri
 Tüm Bölümler
 Tarih, Felsefe ve Siyaset...
 Vahidettin,Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele
Sayfalar:
       1  |  2      Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
Yazan  
VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen

  


İnternette dolanan o kadar yalan bilgiyi görünce bu sayfayı hazırlamaya karar verdim. Gerçekleri kabul etmek istemeyenlerin tek bir cümlesini duyarsınız.


“Bize öğretilmek istenen tarih başka, gerçek tarih başka.“


Bu cümleyi duyduğunuz insanlar ne yazık ki araştırma yapmaya gerek duymamış genellikle facebook ve birkaç videodan aldıkları ya da tarih bilgisinden uzak insanların yazdıkları yayınlarda ki bilgi onlara yeterli gelmiştir.


Çünkü kaynak göstermelerini istediğinizde kaynak gösteremezler. Daha da ileri giderler ortaya bir iddia atarlar iddiayı ispatlamak yerine o iddianın gerçek olmadığını ispatlamanızı isterler. Yani olmayan bir şeyin olmadığını ispatlamanızı beklerler.Oysa tarih inançlara göre değil, belgelere göre yazılmaktadır. Bu yazıda her anlatılanları kaynakları ile görebileceksiniz. Ancak amacım uzun uzun yazmak değil sizlere kısa kısa notlar sunmaktır.


Vahidettin / Vahdettin hayatı kısaca / Vahdettin hayatı özet


Vahdettin 4 Temmuz 1918 de 58 yaşında tahta çıkar. Tahta çıktığında ülke zaten çok zor bir durumdadır.


Vahidettin istese saray hazinesini yanına alabilir miydi?


Hazinenin tümünü değilse de, yükte hafif, pahada ağır bazı şeyleri götürebilirdi. Ama o zaman ona da Napolyon gibi- hırsız denilirdi. Zaten götürmesine de gerek yoktu çünkü çok zengindi. Sadece ağabeyi Sultan Reşat’ın aylık ödeneği 20.000 altındır. (H.Z. Uşaklıgil, 1.C., s.91 ve 92 / Hurşit Paşa, Hayat Tarih, 1965/3, s 27) Buna ek olarak aynı ödenek Vahidettin’e de verilmekteydi. Sadece bunu hesap edersek 51 ay tahtta kaldığında toplam devletten 1.020.000 altın ödenek almıştır.


Vahidettin İstanbul’dan ne kadar para ile ayrıldı? - Sultan Vahdettin İstanbul dan ayrılırken


Tabi ki bunun net miktarı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak San Remo’daki villada yaşayan 40 kişinin yiyip içmesi, 40 odalı köşkün kirası, 25 kişilik hizmetli kadrosunun aylığı, yaver Zeki’nin lükse ve kumara harcadıkları, Vahidettin’in bazı maceracılara (Maceracı : Ankara hükümetini yıkmak amacı ile girişimde bulunanlara maddi yardım sağlaması. (V.G. Cehenneminde S.127, s.148, s.159 ve S.128) yardım için verdiği paralar az miktarlar ile karşılanamazdı. Zaten bu kadar para kendisinde olmasa bu tantanalı sürgün hayatını yaşayamazdı.


Vahidettin ve İngiliz Hayranlığı Vahdettin ingilizlere sığınması


Belge 1 : General Milne’in 16 Aralık 1918 günlü raporunun özeti : Padişah ülke idaresini mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya Hükümetinden istirhamda bulundu, Britanya memurlarının kontrol maksadıyla memleket içine gönderilmesini ve Britanya subaylarının idareye yardımda bulunmalarını rica etti. (Jeschke, İngiliz Belgeleri, S.4)


Belge 2 : Damat Ferit 30.07.1919 da İngiliz Yüksek Komiserliği Siyasi Müşaviri Tom B.Hohler’den, “Lüzumu halinde Padişahla kendisinin güvenliklerinin İngilizler tarafından korunup korunmayacağını” sorar. Yanıtta olumlu olur. Yani daha tahta geçmesinin 1 yıl ardından talepleri budur. 29.9.1919 da aynı talebi bir daha sunacaklar ve aynı güvenceyi tekrar alacaklardır.


• Taner Baytok, İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, s 37; B:N: Şimşir, İngiliz belgelerinde, özeti s XXXVIII, orijinal s.66
• S.R. Sonyel, Dış Politika 1, s 110
• A.g.e., s 110
• A.g.e., s 147; Jeschke, İngiliz Belgeleri, s 241; B.N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde, özeti s. LX, orjinali s 121


Bu konuda daha sayısız kaynak ve örnek verilebilir ancak amacım yazıyı çok uzatmak değil.


Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsuna Vahidettin Mi Gönderdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a kim gönderdi?


Bu konuda da uzun uzun yazmaya gerek yok. Bazı insanlar bazı hayal ürünü olaylara o kadar inanmak istiyorlar ki Vahidettin’in kendi söylediklerini dahi kabul etmiyorlar.


Vahidettin’in 1923’te Mekke’de yayımlandığı beyannamesinde diyor ki :
“M.Kemal’i Anadolu’ya gönderen kabineye uydum.” (Hilafet, s 194 vd.)


Bu konuda ki tek gerçek Vahidettin onaylamasaydı M. Kemal Anadolu ya geçemezdi.


Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a Hangi Görevle Gönderildi? Atatürk'ün Samsun'a Gönderilmesi


İngilizler, kış ortasında 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda bırakılan 9. Türk ordusunda, terhis ve fazla silahların teslim edilmesi işlerinin hızlı gitmediğinden şikayet ederler. İngiltere Karadeniz Kuvvetleri Komutanı General Milne, 17 Şubat 1919 da ‘9. Ordu Ordu Komutanı Y.Şevki Paşanın Ordu Komutanlığından uzaklaştırılmasını ve yerine, verilecek emirleri uygulayacak birinin atanmasını ister. (Jeschke, İng. Belgeleri, s 102; Mondros sayfa 244)


İstiklal Mahkemeleri


İstiklal mahkemelerinde resmi tarih kaynaklarına baktığımız toplam uygulanan idam kararı 1.054 tür. Aksini deliller ile ispat etmeye çalışan kaynaklarda dahi en fazla 1.500 olarak ele alınır. İdam edilenler, ısrarlı asker kaçakları, asiller, hainler, casuslar, bozguncular, katiller, ırz düşmanları, soyguncular, hırsızlar, halka eziyet eden görevliler, işgalcilerle işbirliği yapan Rum ve Ermenilerdir. (istiklal mahkemeleri 1.c. s. 155, 168, İleri K.) (a.g.e., s 143 – 156)


İstiklal Mahkemeleri Şapka Kanunu
En büyük yalan bu konuda görülmektedir. İstiklal Mahkemeleri şapka kanunu nedeni ile binleri idam etti. İkinci dönem İstiklal Mahkemelerinin idam kararları toplamı 576 dır. Bunlardan “şapka olayını vesile ve istismar ederek halkı isyana kışkırtmak ve isyana katılmak” suçu ile idam edilen kişi sayısı ise sadece 27 dir. Kaldı ki en basit olarak şapka kanununda ceza olarak idam asla yer almamaktadır. Şapka kanunu sadece devlet memurlarını kapsamaktadır.


Anadolu’da Durum Kurtuluş Savaşında Anadolu'nun durumu


İzmir'de Yunanlıların yaptığı zulümlere birkaç örnek :


1.İzmir'de Yunan askerleri yokluğundan yararlanarak evine girdikleri bir subayın eşini tecavüz ettikten sonra 4,5 yaşında ki kızını vikrinide parmakla bozarlar. (T.Yalazan, Türkiye’de Yunan Vahşeti ve Soy Kırımı Girişimi, 1. C., s. 16)


2.Kordon boyunda şehit edilen Yzb. Necati beyin 8 yaşında ki oğlu babasının cesedi üzerine kapanınca Yunanlılarda çocuğu süngülerler. (n.Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken s.253)


3.İzmir limanında ki gemisinden kıyıyı daha doğrusu kıyımı izleyen İngiliz deniz subayı bu sırada rıhtımda su diye inleyen yaralı bir Türk askerinin üzerine çömelen bir rum kandının askerin ağzına işediğini görür. D.Walder, Çanakkale olayı, s.92)


Bu olaylar üzerine İstanbul Hükümeti nin tutumu Yunanlılara karşı koyulmaması yönündedir. Burada da bir çok örnek verilebilir ancak başka yorumlar yapılmaması adına D.Ferit hükümetinin 21 Haziran 1921 günü kararı yeterli gelecektir. Özet olarak karşı konulmamasını istemektedir. Yine aynı şekilde 20 Temmuz 1919 da emir vererek Erzurum Kongresi’ni yasa dışı ilan eder ve dağıtılmasını ister. (K.Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.84; Jeschke, İngiliz Belgeleri, s.137; F.Kandemir. M.Kemal, Arkadaşları ve Karşısındakiler s.111)


Son bir örnek daha vermek isterim...


Vahidettin, 20 Eylül 1919’da yayımladığı beyanname ile hükümetin bu uygulamalarını savunur, milli mücadeleyi hazırlayan ve devamını sağlayan bütün etkinlikleri kınar, iyi bir barış andlaşması yapılacağını vaad eder (!) ve D. Ferit hükümetine güvenilmesini ister. (S.Akşin, İstanbul Hükümetleri, s.581; K. Özalp, Milli Mücadele, 1.c.i s.58)


Ek bilgi : Vahidettin 15 Temmuz 1919’da Morning Post muhabirine şu demeci verir:


-Binlerce sessiz halk…..Yunan askerleri ile Rum çeteleri tarafından insan kırımına, yağma ve çapula, vurgunlara maruz tutuluyor. Milletimin uğradığı zulüm ve hakaretler karşısında teskin edilmeleri müşkül olmaktadır. Adamlarımız şereflerini, hayat ve meskenlerini korumak için boğuşmaktadır.’’ ( Jeschke, İng. Belgeleri, s.147)


Kısacası bunları bildiği halde direnişi engellemeye çalışır. Sonra da yaptıklarından korkup yukarıda belirttiğimiz gibi İngilizlerden can güvenliği için teminat ister.


Yani değil düşmana karşı koymak direnişi söndürmek tek amaçlarıdır.


Şimdi asıl soru bu hükümdar ve bu hükümet mi milli mücadeleyi destekledi?


Son Söz :
Aslında son sözü ben veya bir başkası söylemiyor. Son sözü milletimiz geçmişte söylemiş, namusuna, malına ve canına yapılan saldırılar karşısında milli mücadeleden yana durmuş ve ülkemizin bugünlere gelmesini sağlamıştır. O günleri yaşamamış, o çileleri çekmemiş insanlar için konuşmak, tarihi çarpıtmaya çalışmak ve inanmak istediklerine inanmak kolay olsa gerek.
© 1999 VazgectimSenden All Rights Reserved.
gullay
yazar çizer boyar


Gerçekten de en büyük yalanın Şapka Kanunu ile ilgili olduğu kısma katılıyorum. Ben de ilk kendi akrabalarımdan sırf şapka takmadığı için binlerce insanın idam edildiğini duymuştum seneler önce. Ufak bir araştırma yapılsa insan gerçekleri öğrenebiliyor zaten. Ancak tarihi araştırarak okuyara değil, kulaktan duyarak öğrenmek daha sağlıklı geliyor insanlara herhalde.


Connecting
avrecrin


7 Mayıs askeri darbesinin ardından asılarak idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes’in Türkiye’ye dönen Osmanlı hanedanının kızlarına bir mühendis üzerinden gizli olarak maddi destek verdiği, ailenin ise bu durumu yıllar sonra öğrendiği ortay çıktı. On yıl boyunca başbakanlık yapan Menderes’in ayrıca bir tek kez dahi maaşını almayarak Hazine’ye bağışladığı öğrenildi.


hheidi
HUzUrUM :)


menderes i kullanan da asan da amerika dır. cia ajanlarının darbeyi bizim çocuklar yaptı sözünü sağır sultan bile biliyor artık.
anlayana sivri sinek saz.... demişler


Connecting
avrecrin


alıntı:

menderes i kullanan da asan da amerika dır. cia ajanlarının darbeyi bizim çocuklar yaptı sözünü sağır sultan bile biliyor artık.
anlayana sivri sinek saz.... demişler


Kimleri kullanarak yaptılar acaba ..Chp'nin ne olduğunuda anlıyomusunuz sivrisinek misali ?


hheidi
HUzUrUM :)


alıntı:

alıntı:

menderes i kullanan da asan da amerika dır. cia ajanlarının darbeyi bizim çocuklar yaptı sözünü sağır sultan bile biliyor artık.
anlayana sivri sinek saz.... demişler


Kimleri kullanarak yaptılar acaba ..Chp'nin ne olduğunuda anlıyomusunuz sivrisinek misali ?


tabi ki anlıyoruz. burda tayyip e karşı olan hiçkimse partizanlık yapmıyor. kimse hiçbir lideri savunmuyor. bunu biz mi anlatamıyoruz sen mi anlamak istemiyorsun?


Connecting
avrecrin


Akpartide partizanlık diye birşey yok ki..Tayyip Erdoğan'a olan sevgi var..


Bu soruyu çok sordum size..Siz necisiniz neyi temsil ediyosunuz neyin peşindesiniz diyee..Sadece üstad cevap verdi diğerlerinden gık bile çıkmadı..Eminim ki kendiniz bile bilmiyosunuzdur ne olduğunuzu ne savunduğunuzu..Pardon siz savunmazsınız sadece herşeye muhalefet derdindesiniz..Ama benim anladığım kadarıyla


Sizler ; hiçbirşeyi beğenmeyen herşeye muhalefet eden herkese bir kulp takan kişilersiniz..Ne yapılırsa yapılsın sizler beğenmeyeceksiniz zaten.Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğu önemli değil yeterki muhalefet olalım derdindesiniz..


Bizler partizanlık yapmıyoruz dersiniz gidip oyunuzu Chp'ye verirsiniz..içi boş chp hakkında tek kelime etmezsiniz..Biliyosunuzki konuşacak savunacak hiçbir meziyete sahip değiller..Hiçbirşeyi becerebilecek bir zümre olmadıklarınında farkındasınız ama yinede gidip chp'ye oy verirsiniz.. Bu geçtiğimiz seçimlerde bir katakulli ile Mhp oylarınıda çektiniz kendinize , cemaat kapı kapı dolaşıp sizin için oy istedi voltranıda oluşturdunuz ama yinede yemedi..


Sizler önce sağa sola laf atıp herkesi kötüleyeceğinize kendi başkanlarınıza,başkan adaylarınıza bakın..Önce kendi kapınızın önünü temizleyin.. Kinle nefretle halkı hor görüp küçümseyip kendinizi çok al-i şahıslar olarak görerek olmuyor bu işler..


Bu milletin sevgisi herkese nasip olmaz.. Bu millet İnönü döneminden itibaren Chp'yi sevmedi sevmeyecek.. Kim ile ittifak yaparsanız yapın bu millet size iktidarı vermez..


Connecting
avrecrin


Chp Vekili Binnaz Toprak derki;


''Tayyip Erdoğan karizmatik bir lider. Halk adamı olmasının payı var. Yaptıkları iyi şeyleri göz ardı etmek gerekmez. Fakat kutuplaşma siyaseti güdüyorlar ve her seferinde mağduru oynuyorlar. Bu sefer de mağdurlar çünkü “paralel yapı” var. CHP içinde farklı görüşler var ama partinin gidişatına bakmak lazım. Başörtüsü meselesine ses etmedik. Memurlara ve milletvekillerine serbest bırakılmasıyla kıyamet kopacak sandılar ama kopmadı. Laik hukuk, laik eğitim Türkiye’nin kazanımlarıdır, bunlardan elbette vazgeçemeyiz. Ama bu mütedeyyin kitlenin dışlanması anlamına gelmez. Cemaat’in yargı ve poliste çok güçlü olduğu yıllardır söyleniyor. Bunun ipuçlarını da gördük. Ahmet Şık, Hanefi Avcı vakaları tesadüf değil. Bunlar AKP’nin gözü önünde oluyordu. Kandırıldık iddiasına inanmıyorum, birlikte hareket ediyorlardı ama ortaklık bozuldu.


hheidi
HUzUrUM :)


alıntı:

Akpartide partizanlık diye birşey yok ki..Tayyip Erdoğan'a olan sevgi var..


burdabize saydığın kusurların kimde olduğunu çok güzel özetlemişsin. biz en azından düşünebiliyoruz! yapılan iyi kötü ne varsa farkındayız görüyoruz çok şükür! darısı başına inşallah


Connecting
avrecrin


alıntı:

alıntı:

Akpartide partizanlık diye birşey yok ki..Tayyip Erdoğan'a olan sevgi var..


burdabize saydığın kusurların kimde olduğunu çok güzel özetlemişsin. biz en azından düşünebiliyoruz! yapılan iyi kötü ne varsa farkındayız görüyoruz çok şükür! darısı başına inşallah


Amin amin Rabbim cümlemize akıl versin


VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Öncelikle bu konuyu akp ye chp ve hatta Menderes'e getirenleri kutlamak lazım.


Konu ne yazık ki bunlar değil...


Konumuz sadece gerçek tarihin başkaları tarafından kasıtlı olarak değiştirilmeye çalışılması.


dobroski
dobroski


Belli bir ideolojik düşünceye sahip insanlara, ne gerçekleri nede tarihi anlatamazsınız.


İstediğiniz kadar belge koyun ortaya yada vahdettin'i diriltip gerçekleri itiraf ettirseniz dahi, inanmak istediklerine inanırlar.


Çünkü insanların gerçekleri öğrenme gibi bi isteği yok.


Kendilerine yakın gördükleri ve sevdikleri,inandıkları şeylerin her ne olursa olsun koşulsuz şartsız en iyisi olduğunu düşünürler ve toz kondurmak istemezler...
VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Demiyim demiyim diyorum da


alıntı:

On yıl boyunca başbakanlık yapan Menderes’in ayrıca bir tek kez dahi maaşını almayarak Hazine’ye bağışladığı öğrenildi.


burada neyi göstermek istediğini anlamadım. Adnan Bey hakkında olumlu olumsuz yorum yapmayacağım şu an söylediklerimle en başta onu belirtmek isterim. Sadece olayları tek başına ele almamak lazım derim.


Kendisinin sınırsız ve kayıt tutulmasına gerek olmayan örtülü ödeneği de vardı aynı zamanda...


hheidi
HUzUrUM :)


can genel olarak akp nin ve akp lilerin ortaya attıkları, üzerinden mağdur edebiyatı yaptıkları malzemelerden biri de menderes' tir.


Connecting
avrecrin


alıntı:

Kendisinin sınırsız ve kayıt tutulmasına gerek olmayan örtülü ödeneği de vardı aynı zamanda...


üstad o örtülü ödenek her zaman vardı.İsmet İnönü içinde vardı çiller içinde yılmaz içinde..Takdir etmeni beklerken yine saldırıyı seçmişsin şaşırmadım :))


Sizler bize ilkokul sıralarından itibaren öğretilen empoze edilen tarihi kabullenmişsiniz..Kendi fikrinize uygun bir kitap olunca bunu kaynak olarak kabulleniyosunuz ama aksi bir fikri tarihe aykırılık kabul ediyosunuz:))


Kemal Sunalın bir filmi vardı.. Adam ölmüş ama doktor hala " Hayır ölemezsin tıpa aykırı sen ölemezsin" diyordu.. Sizinkide o misal..Öğretileni savunuyosunuz..


VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Ben sana tek bir kitaptan kaynak yazmadim onlarca kitap var orada ve kaynaklarin cogu da olayi yasayanlarin anilari kendileri kaleme almis. Sen sanirim olaylari yasayanlardan daha iyi biliyorsun ve yine her zaman yaptigini yapiyor bir cumle soyluyor arkasinu getirmiyorsun. Yukarida ki calisma gibi senden de bir calisma beklerim. Yap kaynak goster bi inceleyelim o vakit.


Saldiri degil benim ki gercekler. Bildigin gibi yargilanma nedenlerinden biri bunun usulsuz kullanimina iliskindi. O yuzden bildirdim. Ciller zamanini hatirla ayni nedenden o zamanda olay cikmisti.


Bi de de bakayim bana sana tarihi nerelerde kimler ogretiyor onu bilelim.


Bu Konu ile ilgili 2 Sayfa:
       1  |  2      Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
 
 
 


Bölüm atla:

Hak ihlali Bildirimi / Gizlilik Politikası

Sayfa Başına Git