VazgectimSenden

Ana Sayfa

Resimler Yazılar Şiirler Hobby Astroloji Biyografi Atatürk Köşesi

Forum

Yemek Tarifleri

Avatar Arşivi

Emoji ifadeleri

İsim Anlamları

Testler

Yerli Şarkı Sözü

Yab. Şarkı Sözü

E-Kart Alışveriş Webmaster Hava Durumu Sanal Doktor Cins-i Latife Büyücülük Rüya Tabirleri
Aşk Doktoru Sanal Çiçek Çocuk Bölümü Bilgi Yarışması Meslek Rehberi Downloads Flashlar Resim Yükle
Üye Ol

>> Üye Girişi Yap


  Hobby  
KURALLAR
Ligler ve turnuvalar, Federasyon kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak organize edilir. Bu organizasyonlar, Federasyon tarafından onaylanmış ekipman kullanılan hatlar üzerinde yapılır.

Kural 1a. Oyun- Tanımı
Bir Amerikan on pin oyunu on frame den oluşur. Bir sporcu strike yapmadıkça, ilk dokuz frame in her biri için iki atış yapar. Onuncu frame de, eğer bir strike veya spare olmuş ise üç atış yapar. Her frame düzenli bir sırada atış yapan sporcu(lar) tarafından tamamlanır.

Kural 1b. Baker Sistemli Takım Oyunu
Baker sistemi, iki veya daha fazla sporculu takımlardan oluşan değiştirilmiş bir formattır. (Bknz.Kural 101a)
1. Bütün takım sporcuları sıra ile birbirini takip edecek şekilde, bir tam oyun tamamlanana kadar, her biri bir tam frame oynar.
2. Bir takım oyununu hesaplamak için on frame birleştirilir.

Kural 2. Oyun- Nasıl Skor Yapılır
Bir strike olmadığı durumlarda, sporcunun birinci atışında devrilen pin lerin sayısı, o frame in üst sağ köşesindeki küçük karenin yanına yazılır ve sporcunun ikinci atışındaki devrilen pin lerin sayısı küçük kareye yazılır. Eğer, bir frame in ikinci atışında kalan pin ler devrilemez ise, skor tabelasına bir ( - ) yazılacaktır. Frame deki iki atışın toplamı hemen kaydedilir.

Kural 3. Strike
Bir frame in birinci atışında, 10 pin lik tam set devrildiği zaman strike olur. Hangi frame de yapılmış ise o frame in üst sağ köşesindeki küçük kareye bir ( x ) yazılır. Bir strike ın sayısı, 10 a ilaveten sonraki iki atışta devrilen pin lerin sayısının toplamıdır.

Kural 4. Double
Birbirini izleyen iki strike bir double dır. Birinci strike ın sayısı, 20 ye ilaveten, ikinci strike dan sonraki birinci atışta devrilen pin lerin sayısının toplamıdır.

Kural 5. Triple(Üç lü) veya turkey (Hindi)
Birbirini izleyen başarılı üç strike bir triple(üç lü) veya turkey(hindi) dir. Birinci strike ın sayısı 30 dur. Maksimum skor olan 300 ü yapmak için, sporcu 12 strike yapmalıdır.

Kural 6. Spare
Birinci atıştan sonra kalan pin lerin o frame deki ikinci atışta devrilmesi ile spare yapılır. Frame in üst sağ köşesindeki küçük kareye bir ( / ) yazılır. Spare in sayısı, 10 a ilaveten sporcunun sonraki ilk atışındaki devrilen pinlerin sayısının toplamıdır.

Kural 7. Açık Frame - Open Frame (Hata-Error)
Birinci atıştan sonra kalan pin ler bir split oluşturmadıkça, bir sporcunun bir frame deki iki atışı sonunda bütün pin leri deviremediği zaman hata olarak adlandırılır.

Kural 8. Split
Birinci atıştan sonra 1 numaralı pin devrilmiş ve aşağıdaki şartları sağlayan pin seti kalmış ise split olarak adlandırılır. 1 numaralı pin devrilmemiş ise kalan pin seti split olarak adlandırılmaz.
1. İki veya daha fazla kalan pinlerin arasından en az bir pin devrilmiş olmalıdır; örnek, 7-9 veya 3-10.
2. İki veya daha fazla kalan pinlerin hemen önündeki, en az bir pin devrilmiş olmalıdır; örnek, 5-6.
NOT: Bir split genellikle bir ( 0 - [ ] - s ) ile gösterilir, fakat başka bir sembol de kullanılabilir.

Kural 9. Oyun Formatı
Bir oyun birbirine bitişik bir çift/eş hatta oynanır. Katılan takımların üyeleri, üçlüler, çiftler ve ferdi sporcular başarılı ve düzenli bir şekilde bir lane de bir frame oynadıktan sonra takip eden frame için bitişik hattı kullanır ve bu şekilde her lane de 5 frame i tamamlayacak şekilde oyunlarını bitirirler.

Kural 9b. Atış Önceliği
Bowling oyununda esas, atış yapan sporcuyu beklemek ve yanında oynayan sporcularla aynı anda atış yapmamaktır. Bu durumda sporculardan lane üzerine ilk çıkan sporcuda atış önceliği vardır. Aynı anda lane e yaklaşan sporculardan öncelik sağ tarafta olan sporcudadır. Sporcu atışını yaparken diğer sporcu approach alanının aşağısında beklemek zorundadır. Bir sporcu atış yaparken yanındaki sporcuların topunu alarak atış hazırlığı yapmaları yasaktır. Sporcular atış yapan sporcuların atışını bitirip geri dönmelerini beklemek zorundadır.
(EK-01 - ATIŞ ÖNCELİĞİ ve SENKRONİZASYON)

Kural 10. Nizami Devrilen Pin ler
Nizami bir atış yapan sporcuya, aşağıdaki durumlara göre pinler devrilmiş ise sayı yazılacaktır:
1. Top veya pindeck te bulunan diğer pinler tarafından devrilmiş olan pinler.
2. Kenar bölme veya arka tampon dan seken bir pin in devirdiği pinler.
3. Sweep bar (süpürücü) ın, devrilmiş pinleri süpürmeden önce, pin deck in üzerinde dururken, sweep bar dan seken bir pin in devirmiş olduğu pinler.
4. Yan bölmeye veya yan kanala düşmesine rağmen dik duran pinler veya geri tepme yerine (kickback) dayalı olarak duran pinler

Bu şekilde olan bütün devrilmiş pinler "devrik pin" (dead wood) olarak adlandırılır ve sonraki atıştan önce toplanır.

Kural 114. uyarınca, sadece gerçekten devrilmiş veya oynama alanından tamamen dışarıya çıkmış pinler devrilmiş olarak kabul edilir, diğer pinler devrilmiş kabul edilmez.

KURALLAR
Kural 11. Nizami Olmayan Pin Devrilmesi
Aşağıdaki durumlarda, yapılan atış sayılır ama devrilen pinler sayılmaz:
1. Top, pin lere ulaşmadan lane den çıkarsa ve pin devirirse
2. Top, arka tampondan sekerek pin devirirse
3. Pin leri yerleştiren kişinin gövdesine, kollarına veya bacağına değdikten sonra bir pin sekerek devrilirse yada başka bir pini devirirse
4. Mekanik pin yerleştirici tarafından dokunulan bir pin devrilirse yada başka bir pini devirirse
5. Devrilmiş pinlerin süpürülmesi sırasında, devrilmemiş bir pin devrilirse
6. Pin leri yerleştiren kişi herhangi bir pini devirirse
7. Sporcu bir faul yaparsa
8. Devrilen pinler süpürülmeden önce, pindeck te yada kanallarda bir pin varken atış yapılırsa ve top lane yüzeyini terk etmeden önce süpürülmeyen pinlere temas ederse.

Eğer nizami olmayan pin devrilmesi olursa ve sporcuya ilave atış için hak verilirse, atış yapılmadan önce nizami olmadan devrilen pin veya pinler önceden nerede duruyorsa tekrar aynı yerlerine yerleştirilmelidir.

Kural 12. Pin ler - Düzgün Yerleştirilmemiş Pinler
Pinlerin yerleşiminin düzgün olup olmadığını kontrol etmek her sporcunun sorumluluğundadır. Pinlerin yerleşiminde bir uygunsuzluk olması durumunda sporcu, bu durumun giderilmesi konusunda ısrar etmelidir. Aksi takdirde pinlerin yerleşimi geçerli sayılır.

Eğer 10 pinlik tam pin setinin bulunduğu atışlarda yada spare atışlarında, atışı yapar yapmaz, pin setindeki pinlerin yerlerinde bir yanlışlık olduğu fark edilirse fakat eksik pin yoksa, atış ve atış sonucu devrilen pinler geçerlidir.

Birinci atıştan sonra, pin yerleştirici herhangi bir pini fazla veya eksik yerleştirmedikçe, kalan pinlerin pozisyonunda bir değişiklik yapılamaz.

Kural 13. Pin ler - Geri Sıçrayıp Dik Duran Pinler
Çarptıktan sonra tekrar geri zıplayarak dik konumda duran pinler devrilmemiş kabul edilir.

Kural 14. Pin ler - Devrilmiş Kabul Edilme
Sadece gerçekten devrilmiş veya oynama alanından tamamen dışarıya çıkmış pinler devrilmiş olarak kabul edilir, diğer pinler devrilmiş kabul edilmez.

Kural 15. Pin ler - Yenisi ile Değiştirme
Oyun sırasında bir pin kırılır veya çok kötü hasar görürse, kullanımdaki sete ağırlık ve görünüş olarak en uygun bir diğeri ile değiştirilecektir. Lig veya turnuva görevlileri pin lerin değiştirilme kararını verirler.

Kırılan bir pin, sporcunun yaptığı skoru değiştirmez. Kırılan pin değiştirildikten sonra devrilen pinler sayılır.

Kural 16. "Ölü Top" - Dead Ball
"Ölü top" olduğu zaman, atış geçersizdir. Ölü top oluştuğu zaman ayakta durmakta olan pinler tekrar yerleştirilir ve sporcuya o atış tekrarlatılır.

Aşağıdakilerden herhangi biri oluşursa, "ölü top" olarak deklare edilir:
a. Bir atış yapılır yapılmaz, pin setinde bir veya birkaç pinin eksik olduğu hemen fark edilirse
b. Bir pin düzenleyici kişi, top pinlere ulaşmadan önce, herhangi bir pine dokunursa
c. Bir pin düzenleyici kişi, devrilen ve yuvarlanmakta olan bir pin durmadan pini alır yada dokunursa
d. Bir sporcu yanlış hatta veya sırada oynarsa. Veya bir çift/eş hat üzerinde her takımdan birer sporcu yanlış hatta oynarsa
e. Atış yapılırken ve atış tamamlanmadan önce, bir sporcu; başka bir sporcu, seyirci, pin yerleştirici veya hareket eden bir nesne tarafından müdahale görüp atışı bozulursa. Bu durumda sporcu, atışı kabul etme veya ölü top deklare edilmesini isteme seçeneğine sahiptir
f. Sporcu atışını yaptıktan sonra, top henüz pinlere ulaşmadan herhangi bir pin hareket eder yada devrilirse
g. Atılmış bir top, yabancı bir engel ile temas ederse

Ölü top olarak deklare edilen bir atış hakkında anlaşmazlık veya itiraz olması durumunda Kural 123 uyarınca Şartlı Top atış kuralları uygulanır.

Kural 17. Yanlış Hat Üzerinde Oynama
Normal lig veya turnuva oyununda, aşağıdakilerden herhangi biri olduğu zaman, "ölü top" deklare edilecek ve sporcu veya sporcuların doğru hat üzerinde oynamaları gerekecektir:

a. Bir sporcu yanlış hat üzerinde oynadığı zaman
b. Bir çift/eş hat üzerinde her takımdan bir sporcu yanlış hatta oynadığı zaman

Eğer aynı takımdan birden fazla sporcu sıra ile yanlış hat üzerinde oynarsa, düzeltme yapılmadan oyun tamamlanacaktır. Sonraki oyun doğru hat üzerinde başlatılacaktır.

NOT: Tekler müsabakalarındaki karşılaşmalarda her sporcu kendi sırası geldiğinde normal olarak iki frame oynar, Eğer bir sporcu yanlış lane de oynarsa ve durum diğer sporcu atışını yapmadan önce fark edilirse, ölü top deklare edilir ve atış doğru hatta yeniden yaptırılır. Eğer rakip sporcu atışını yaptıysa, sonraki atışlar doğru yerlerinde yapılmak üzere oyuna devam edilir ve atış geçerli sayılır.

Kural 18. Faul ün Tanımı
Bir atış sırasında veya sonrasında, sporcunun vücudunun bir parçası faul çizgisini geçip, lane in ekipman veya bina yapısı gibi herhangi bir bölümüne dokunduğu zaman bir faul oluşur. Eğer sporcu bu durumda topu tutar ve atışını yapmaz ise faul oluşmaz. Aynı veya başka bir sporcunun bir atış yapmak için approach üzerinde pozisyonunu almasına kadar top oyundadır.

Federasyon un teknik onay komitesi, faul çizgisinin bir bowling merkezindeki duvarlara, sütunlara, bölüm tahtalarına veya başka yapılara düzenli faul çizgisinin devamı olan bir çizgi ile açıkça işaretlenmesini, gerekli görebilir.

NOT: Faul çizgisi, duvarları, tavanı, sütunları ve top dönüş yerlerini de dahil olarak kesen sonsuz uzunlukta bir çizgi olarak kabul edilir. (Ayakkabı ve giyecekler vücudun bir parçası olarak kabul edilir.) Kalem, mücevher, yüzük, sigara, düğme vs. gibi yabancı nesneler bir sporcunun cebinden düştüğü veya bir kişinin vücudundan veya giyeceğinden düştüğü zaman bir faul olarak sayılmaz. Faul çizgisinin ilerisine düşmüş nesneleri almak için sporcu, faul çizgisini geçmek için izin almalıdır.

Kural 19. Kasti Faul
Bir sporcu atışının faul olmasında bir yarar elde edecek olduğu için kasti olarak faul yaparsa, sporcu o atış için sıfır puan alır ve o frame de başka atış yapmasına izin verilmez. Eğer itiraz olursa, Kural 123, Şartlı Top, uygulanmalıdır.

Kural 20a. Atış Gerçekleştiyse Faul Geçerlidir
Bir faul oluştuğu zaman atış hakkı kullanılmış sayılır fakat devrilen pinlerden dolayı sayı alınamaz. Yani atışta faul yapıldıysa, atış sırasında devrilen pinler tekrar yerleştirilir, yapılan atış için sayı alınamaz. Faul ilk atışta yapılmışsa, pinler yerleştirildikten sonra ikinci atış yapılır.

Kural 20b. Faul ün Tespiti
Eğer mevcutsa bir Federasyon onaylı otomatik faul tespit cihazı kullanılmalıdır. Mevcut olmadığı zaman, faul çizgisini açıkça görebilecek pozisyonda bir faul hakemi yerleştirilmelidir.

Eğer bir otomatik faul tespit cihazı geçici olarak çalışamaz durumda olursa, faul tespiti için aşağıdaki prosedür uygulanır:
1. Turnuva oyununda, yönetim, faul tespiti için, bir faul hakemi atar veya skor tutan görevlileri bu iş ile görevlendirir.
2. Lig oyununda, takım kaptanları faulü tespit edebilir veya iki kaptan tarafından mutabık olunan bir kişiyi faul hakemi olarak görevlendirebilirler.

Faullerin tespiti açıklandığı gibi sağlanamaz ise, yapılan skorlar, Federasyon yüksek skor ödülü değerlendirmesi için geçersiz sayılır.

Kural 21. Açık Faul
Otomatik faul tespit cihazı veya faul hakemi tarafından tespit edilemeyen fauller aşağıdaki şartlar gerçekleşmiş ise faul olarak değerlendirilir:
1. İki kaptan veya her iki rakip takımın bir veya daha fazla sporcusu tarafından görüldüyse
2. Skor tutan görevli faulü açık olarak tespit ettiyse
3. Bir turnuva görevlisi faulü açık olarak tespit ettiyse
Eğer bir itiraz var ise, Kural 123, Şartlı Top uygulanır.

Kural 22. Faul - İtiraz
1. Otomatik faul tespit cihazının düzgün bir şekilde çalışmadığı kanıtlanmadıkça
2. Sporcunun faul yapmadığına dair yeterli sayıda kanıt olmadıkça
Faul kararına itiraz edilemez.

Kural 23. Şartlı Top
Eğer yapılan bir atışla ilgili olarak faul itirazı yada nizami olarak pinlerin devrilmediğine dair bir itiraz var ise, yada bir ölü top deklare edilmiş ise ve bu konuda bir itiraz var ise, ve bu itirazlar takım kaptanları yada turnuva görevlileri tarafından sonuçlandırılamıyorsa; aşağıdaki prosedür uygulanır.
a. Herhangi bir frame in birinci atışı için veya birinci atışın strike olduğu onuncu frame deki ikinci atışta:

1. Faul itirazı: Sporcu frame i tamamlayacak ve sonra tam setlik pinlere bir şartlı top atışı yapacaktır.
2. Nizami olmayan pin devrilmesi itirazı: Sporcu frame i tamamlayacak ve devrilmediği iddia edilen pinlerin de dahil olduğu kalan aynı pin setine bir şartlı top atışı yapacaktır
3. Ölü top: Sporcu frame i tamamlayacak ve sonra tam bir şartlı frame oynayacaktır.
b. Bir spare atışı veya onuncu frame in üçüncü atışında:

1. Faul ve Nizami olmayan pin devrilmesi itirazı: Şartlı top gerekli değil.
2. Ölü top itirazı: Ölü top olarak deklare edilen atıştaki pin pozisyonunda pinler tekrar dizilerek bir şartlı top atılacaktır.

İtiraz edilen framedeki skor ile şartlı atışın yapılması sonucu oluşan skorlar kaydedilecektir. Ve nihai karar için Lig Yönetim kuruluna yada turnuva idaresine iletilecektir. Eğer onlar da bir karar veremezler ise, itiraza ilişkin belgeler ve gerekçeler sunularak Federasyon a kesin karar için başvurulur.

Kural 24. Bowling Topu - Ağırlık, Boyut Ve Delikler
Müsabakalar sırasında kullanılan topların uluslararası kurallarca tanımlanmış standartları vardır. Bu standartların uygulanıp uygulanmayacağı müsabakalardan önce Teknik Komite tarafından kararlaştırılır.

Bir bowling topunun çevresi 27 inch den, ağırlığı 16 pound dan fazla olamaz. Topun çapı sabit olmalıdır.

Delikler için sınırlamalar aşağıdaki gibidir:
1. Topun yüzeyindeki delik sayısı hava delikleri hariç olmak üzere 5 ten fazla olamaz.
2. Açılan balans deliğinin çapı 1-1/4 inch den fazla olamaz.
3. Finger ve/veya başparmak deliğine açılacak hava deliklerinin çapı 1/4 inch i geçemez.

Kural 25. Bowling Topu - Balance (Balans)
Delimden sonra topta izin verilen ağırlık dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. 10 pound ve üstündeki toplar için:
a. Midlane den itibaren finger deliklerinin bulunduğu üst taraf ile başparmak (thumb) deliğinin bulunduğu alt taraf arasında 3 ounce dan fazla fark olamaz.
b. Gripline dan itibaren sağ ve sol finger deliklerinin bulunduğu taraflar arasında 1 ounce dan fazla fark olamaz. Yine finger deliklerinin bulunduğu yüz ile arka yüz arasındaki fark 1 ounce dan fazla olamaz.
2. 8 pound ile 10pound arasındaki toplar için:
a. Midlane den itibaren finger deliklerinin bulunduğu üst taraf ile başparmak (thumb) deliğinin bulunduğu alt taraf arasında 2 ounce dan fazla fark olamaz.
b. Gripline dan itibaren sağ ve sol finger deliklerinin bulunduğu taraflar arasında 3/4 ounce dan fazla fark olamaz. Yine finger deliklerinin bulunduğu yüz ile arka yüz arasındaki fark 3/4 ounce dan fazla olamaz.
3. 8 pound ve altındaki toplar için:
a. Midlane den itibaren finger deliklerinin bulunduğu üst taraf ile başparmak (thumb) deliğinin bulunduğu alt taraf arasında 3/4 ounce dan fazla fark olamaz.
b. Gripline dan itibaren sağ ve sol finger deliklerinin bulunduğu taraflar arasında 3/4 ounce dan fazla fark olamaz. Yine finger deliklerinin bulunduğu yüz ile arka yüz arasındaki fark 3/4 ounce dan fazla olamaz.

Kural 26. Bowling Topu - Yüzeyini Değiştirme
Federasyon müsabakaları sırasında topun yüzeyini zımparalamak yada herhangi bir şekilde aşındırmak suretiyle değiştirmek ve/veya cilalamak yasaktır. (Müsabaka kavramı ilk topun atılması ile başlar. O anda oynanmakta olan oyunun kalan kısmı ile o seride oynanacak diğer oyunları da kapsar) Müsabakalar sırasında top yüzeyi değiştirilerek oynanan oyunlar geçersiz sayılır.

Turnuva veya lig komitesi aksine bir kural koymadığı taktirde sadece müsabakalar sırasında kullanılması onaylanmış temizlik maddeleri kullanılabilir. Burada yaklaşım sporcunun topunun yüzeyinin müsabakaya başladığı durumda bitirmesidir. Dolayısı ile "sadece temizlik" yapan ürünler topun üzerine bulaşan yağı alarak bu konuda sporcuya yardımcı olur.

Müsabakalar sırasında topunun yüzeyini değiştirdiği saptanan sporcular Lig Organizasyon Komitesine bildirilirler. Lig komitesi Genel Lig Kuralları Madde 170e göre gereğini Federasyona bildirir.

Kural 27. Approach (Yaklaşım Yeri) un tahrif edilmesi
Diğer sporcuların normal şartlarda oynama imkanını kaybettirecek herhangi bir yabancı maddenin, approach un herhangi bir bölümüne uygulanması yasaktır. Bunlar (sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere) ayakkabılar altına sürülen pudra, krem ve reçine vs. ile approach a normal kayganlığını kaybettirecek özellikte yumuşak kauçuk yada lastik tabanlı ayakkabılardır.

NOT: Bu kural sporcuya hatırlatılarak ayakkabısını ve/veya approach u eski haline getirmesi istenir. Sporcu bu isteğe karşı koyarsa ceza olarak oyun kaybettirilir.

Kural 28. Skorlama Hataları
Skorlama ve hesaplamalarda herhangi bir hata oluşması durumunda, hata fark edilir fark edilmez, skorlamayı yapan görevli tarafından düzeltilmelidir. Tartışmalı durumlarda, bu konudaki kararı turnuva organizasyon komitesi verir.
Skorlama hatalarına itiraz/protesto için zaman sınırı: gün içinde oynanan blok oyunların sona ermesinden itibaren en geç 1 saate kadar itiraz edilebilir. Fakat ödül dağıtımı yada bir sonraki tur için elemelerin gerçekleşmesinden önce olmalıdır.
Bu konu ile ilgili itirazlar tamamen kendisine özeldir. Daha önceki bir itiraza yada benzer bir kural ihlaline dayandırılamaz.

Kural 29. Nizami Atış
Top sporcunun elinden çıktığı ve faul çizgisini geçerek oyun alanına girdiği zaman atış yapılmış olur. Her atış, ölü top olarak deklare edilmedikçe geçerlidir. Bir atış tamamen el ile (manuel) yapılmalıdır. Kural 130 ve 131 de belirtilen durumlar hariç, atış sırasında ayrılabilen/çıkabilen herhangi bir parça topa monte edilemez, ve Kural 130 ve 131 de belirtilen durumlar dışında hiçbir hareketli parça kullanılamaz.

Kural 30. Topu Tutmak için Özel Ekipman
Eğer, tamamı veya büyük kısmı kesilerek veya başka türlü kaybedilmiş bir elin yerine kullanılıyorsa, bir sporcu topu tutmak ve atmak için özel ekipman kullanabilir.

Kural 31. Topu Tutmak için Mekanik Yardımlar - El Değiştirerek Atış Yapma
Bir sporcu, eğer Federasyon ve lig veya turnuva yönetimi izin veriyorsa, sağ/sol elleri ile değişimli atış yapabilir ve/veya topu tutmada ve atışta yardım için özel ekipman kullanabilir.
Bu yardım, topa kuvvet veya hız verecek hareketli parçalardan oluşan bir mekanik cihazı kapsayamaz.

Eğer aşağıdakiler ile başvurulursa Federasyon dan onaylı izin verilebilir:
1. Yetersizliği/özürü tarif eden ve alet kullanılması gerektiğinin nedenlerini açıklayan bir doktor raporu Federasyon a verilirse.
2. Yardımın bir tarifi, çizimi veya modeli (sadece mekanik yardımlar için) Federasyon a verilirse.

İzin verildiği zaman, Federasyon, sporcuya sağ/sol eller ile değişimli atış yapabileceğini ve/veya Federasyon tarafından onaylandığı belirtilen mekanik yardımı kullanabileceğini gösteren bir özel kart verecektir. Eğer izin onaylanmaz ise, sporcunun Federasyon Hukuk Komitesine itiraz etme hakkı vardır. Dava için izin geri çekilebilir.

Kural 32. Topu Atmak İçin Özel Değerlendirmeler
Aşağıdaki şartlar gerçekleştiği taktirde, atış yapmada yetersizliği bulunan bir sporcu, Federasyon onaylı yarışmalarda yer alabilir:
1. Böyle bir yarışmaya katılmaya, Lig Yönetim Kurulu veya turnuva yönetimi izin veriyorsa.
2. Lig Yönetim Kurulu veya turnuva yönetimi böyle katılmaları kapsayan özel koşulları koyuyorsa.

Sporcu tarafından yapılan averaj, başka bir turnuvada veya ligde (katılmakta olduğu diğer organizasyonlarda bu durum ile ilgili bir düzenleme yok ise) kabul edilmez. Sporcu, bütün Federasyon ödüllerine uygundur.

Kural 33. Ceza Olarak Kaybettirme - Oyunun Gecikmesi
Oyunun ilerlemesindeki sebepsiz gecikmelere izin verilmez. Sporcu uyarılmalıdır. Eğer bir ligdeki veya turnuvadaki bir sporcu veya takım, bir lig veya turnuva görevlileri tarafından oyuna devam etmesi söylendiği halde, devam etmeyi reddederse, oyun veya seriler ceza olarak kaybettirilir.

Kural 34. Takma İsim Kullanma
Bir Federasyon ligi veya turnuvasında, hiç kimse takma bir isim ile veya bir başkasının adına oynayamaz.
Bu durumun saptanması halinde Federasyon gerekli cezai uygulamayı yapacaktır.

Kural 35. Üyeliği Askıya Alınan Sporcu
Üyeliği askıya alınmış, Federasyon üyeliği iptal edilmiş veya ceza kuruluna sevk edilmiş bir sporcu, üyeliği iade edilene kadar veya ceza kurulunda durumu kesinleşene kadar hiç bir Federasyon ligine veya turnuvasına katılamaz.
Ceza: Bir takım bilerek bu durumdaki bir sporcuyu oynatırsa, o sporcunun oynadığı bütün oyunlar ceza olarak kaybettirilecek ve olaya karışanlar ceza kuruluna sevk edilecektir.

Kural 36. Adil olmayan Taktikler
Aşağıdaki sebepler için, bir kişi, lig veya turnuva oyununda, adil olmayan bir avantaj elde etmek için teşebbüste bulunmakla suçlanabilir:
1. Federasyon onayını taşımayacak şekilde, lane, approach, pin ve toplarda değişiklik yapmak.
2. Yüksek handicap elde etmek, veya daha düşük bir klasmanda yarışabilmek için kasti olarak düşük averaj yapmak.
3. Yüksek handicap elde etmek, veya daha düşük bir klasmanda yarışabilmek için düşük averaj deklare etmek.

Bu durumun saptanması halinde Federasyon gerekli cezai uygulamayı yapacaktır.

Kural 37. Kural İhlalleri
Bir kişi aşağıdaki kural ihlalleri ile de suçlanabilir:

1. Bowling oyunuyla bağlantılı olarak, başka kişilere karşı (sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere) fiziksel veya sözlü olarak küfür/tehdit etmek veya hileli taktikler yapmak.
2. Sözlü veya yazılı anlaşmalara uygun olarak, takım elemanlarına ödül parasını dağıtmamak.
3. Bir Federasyon ligine veya turnuvasına katılmak için gerekli olan katılım ücretlerini ödememek.
4. Federasyon görevlisi yada lig veya turnuva görevlileri tarafından kendisine güvenilerek teslim edilen paraları amacı dışında kullanmak.

Bu durumun saptanması halinde Federasyon gerekli cezai uygulamayı yapacaktır.

Kural 38. Kılık - Kıyafet
Lig kıyafetleri:
Baylar: Kumaş pantolon, polo yaka t-shirt, bowling ayakkabısı
Bayanlar: Kumaş pantolon/şort/şort-etek/etek/bermuda; polo yaka t-shirt, bowling ayakkabısı

Turnuva kıyafetleri:
Baylar: Kumaş pantolon, polo yaka t-shirt, bowling gömleği, bowling ayakkabısı
Bayanlar: Kumaş pantolon/şort/şort-etek/etek/bermuda; polo yaka t-shirt, bowling gömleği, bowling ayakkabısı

(Takımlar ve kulüpler müsabakalarında takım sporcularının tümümün formaları aynı olmalıdır.)

Kural 39. Cezai Uygulamalar
Lig oyunları sırasında ceza uygulamalarının başvurusu, hakem-gözlemci raporları, sporcu şikayetleri, ve lig sekreterleri tarafından yapılır.
Lig Organizasyon Komitesi ceza durumlarını kurallardaki karşılığını bularak raporunu ve gereğini Federasyona sunar.
Federasyon gerekli gördüğü durumlarda, sporcu, hakem, gözlemci ve lig görevlilerini prosedüre uygun olarak Ceza Kurulu na sevk eder.
Lig ve turnuvalar süresince uygulanacak tüm cezai yaptırımlar sadece Federasyon un karar ve yetkisindedir.


Reklam Verin | Reklam Alın | Gizlilik Politikası | Hak ihlali Bildirimi | Site Kuralları

     Sayfa Başına Git