VazgectimSenden

Ana Sayfa

Resimler Yazılar Şiirler Videolar Hobby Astroloji Biyografi Atatürk Köşesi

Forum

Yemek Tarifleri

Avatar Arşivi

Msn ifadeleri

İsim Anlamları

Testler

Cins-i Latife

Yerli Şarkı Sözü

Yab. Şarkı Sözü

Melodi & Logo Alışveriş Webmaster Hava Durumu Sanal Doktor E-Kart Büyücülük Rüya Tabirleri Tatil Rehberi
Aşk Doktoru Sanal Çiçek Hediye Fabrikası Çocuk Bölümü Bilgi Yarışması Meslek Rehberi Downloads Flashlar Resim Yükle
Üye Ol Aktif Konular Üyeler Arama
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Şifremi hatırla    > Giriş Yapamıyorum?
 
 Tüm Bölümler
 Tez & Ödev
 edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yeri?
 
Yazan  
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap

Gönderim - 17/10/2009 :  16:33:50 Offline     Paylaş

edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi nedir?

Uygarlık tarihi ve edebiyat tarihi arasında ki ilişki?

Uygarlık Tarihi Alanları?Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.

gullay
yazar çizer boyar


Turkey
5605 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:38:52 Offline
Bunun aynısını Google yazınca zaten cıkıyor Meloş :D


EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ
EDEBİYAT TARİHİ
Milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili sayısız eserler meydana getirirler. Edebiyat bir milletin hayat damarıdır. Edebiyat eserleri olmayan milletler uygarlaşamaz, tarih sahnesinden silinirler.
İşte edebiyat tarihi, bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalıdır.
Edebiyat tarihi, edebî eserlerle o eserleri yaratanları sosyal çevresi ile beraber inceler. Böylece geçmiş dönemlerde yaşayan atalarımızın duygu, düşünce ve sanat anlayışları hakkında bize bilgi aktarır. Bu konuda edebiyat tarihçisi Agâh Sırrı Levent, günümüz edebiyat tarihçisinin görevini şöyle anlatır: “Bugün gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır görevler yüklenmiştir. Çağdaş edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor; incelemek, araştırmak, derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istiyor. Edebiyat tarihi bunu yaptığı oranda görevini yapmış sayılır.”
Bir başka deyişle edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan, edebiyat hayatını bütün olarak değerlendiren bir bilim dalıdır.
Edebiyat tarihi aracılığıyla değişik çağlardaki kültür birikimimizi tanırız.
Toplumların düşünce yapılarını, dünya görüşlerini öğreniriz. Bütün bu bilgiler bir edebiyat eserinin değerlendirilmesinde bize yol gösterir.
Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat döneminde başlar. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma Fuad Köprülü’nün 1928 yılında yayımladığı Edebiyat Tarihi adlı eserdir. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar, Agâh Sırrı Levent, Nihat Sami Banarlı, Mustafa Nihat Özön, Vasfi Mahir Kocatürk, Ahmet Oktay, Şükran Kurdakul, İnci Enginun bu konuda önemli araştırmalar yapmışlardır.
Tarihin geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalı olduğunu biliyorsunuz. Edebiyat tarihi de geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler, sonuçlar çıkarır. Ancak tarihin incelediği olay sona ermiştir. Edebiyat tarihinin incelediği eserin etkisi sanatın çağlara meydan okuyan gücü ile hâlâ sürmektedir.
Bir başka deyişle edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüze kadar üretilen edebî eserleri tarihsel gelişim çizgisi içerisinde incelerken o dönemin kültür ve sanat anlayışına bağlı kalır. Kişisel zevk ve heyecanını bir ölçüt olarak ele almaz. Örnek vermek gerekirse Abdülhak Şinasi Hisar’in “Fahim Bey ve Biz” adlı romanının kahramanı Fahim Bey’i incelerken Cumhuriyet döneminin sanat anlayışı her zaman göz önünde bulundurulması gerekir.

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ NASIL HAZIRLANABİLİR?
Edebiyat tarihi bir bakıma hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir, çünkü edebiyat ve tarih belgelerini toplayıp değerlendirerek onlardan özgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgilidir, çünkü edebiyat metinleri üzerinde çalışır. Ancak bilim olarak pozitif bilimler gibi gözleme ve deneye dayanmaz. Öğretici bir nitelik taşıdığı için de sanat eseri değildir.

Edebiyat tarihinin görevlerinden biri, edebiyat türlerinin gelişimini göstermektir. Bundan ötürüdür ki çeşitli türlerin doğuşunu, hangi etkenlerle nasıl geliştiğini, bu gelişmelerin nasıl bir yol izlediğini, dil ve teknikteki özelliğini belirtmek edebiyat tarihinde başlıca eksen olmalıdır.
Edebiyat tarihi çok geniş bir alanı kapsar. Yalnız edebiyat çerçevesi içinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çalışmaları kısır kalmaya mahkûmdur. Tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatların bütün dalları, onun ilgi alanı içindedir. Gerçi edebiyat tarihi, bir kültür tarihi değildir. Ama, uygarlık tarihinin bir parçası olduğuna göre, edebiyat tarihçisi bunların hiçbirinden uzak kalamaz. Çerçeveyi aşmadan, orantıyı bozmadan bunların hepsinden yararlanacaktır.
Agâh Sırrı LEVENT


Edebiyat-tarih ilişkisini kavrama
1. Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar.
2. Edebî dönemlerin, eserlerin ve sanatçıların tarih içindeki yeri ve değerini fark eder.
3. Edebiyat tarihinin hangi konuları incelediğini açıklar.
4. Edebî eserlerde yapı ve temaların tarih içinde geliştiğini keşfeder.
Edebî eserlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge olduklarını kavrar.
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri kavrama
1. Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırır.
2. Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişkiyi açıklar.
3. Yaşama tarzı ile edebiyat ve sanat arasındaki ilişkiyi araştırır.
4. Destan dönemi, dinî dönem ve modern dönemin farklılıklarını sezer.
5. Her tarihî dönemi belirleyen hakim zihniyetin özelliklerini açıklar.
Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini kavrar.
6. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini açıklarTürkiye Devleti bir Cumhuriyet''tir. Her gün iyi ki doğdun Cumhuriyet. Nice yıllara.
willy_33
Üyecik


Turkey
429 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:39:56 Offline
yorum sorusu olarak bakacak olursak bu soruya:
Edebiyat uygarlık içinde ki gelişmelere her zaman ön ayak olmuştur. o dönemde ki yazarların yadıkları sayesinde halk bilinçlenmiş ve halka ön ayak olunmuştur edebiyatla.
Halk her zaman edebiyat sayesinde aydınlmıştır.


çocuklar toplanıp gittiler içimden...
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:43:44 Offline
gülay edebiyat-tarih ilişkisini istemedim zaten:D
edebiyatın uygarlık tarihindeki önemi=)

willy ufak bilgin için saol
baila yardım edecek yokmu ya :)
bu az ::)


Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.
willy_33
Üyecik


Turkey
429 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:45:59 Offline
angel bu soru bir yorum sorusu mu? kendi düşüncelerinizin yazılacağı yooksa kitaptan araştırarak bişeyler mi yazacaksınız?


çocuklar toplanıp gittiler içimden...
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:47:12 Offline
araştırma ödevi.


Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.
willy_33
Üyecik


Turkey
429 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:50:34 Offline
Özellikle Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edebiyatı) ve Türk Halk Edebiyatı çok önemli eserler vermiştir. Bu eserlerden pek çok yabancı şair ve yazar etkilenmiştir. Ayrıca destanlarımız ve tarihi metinlerimiz uygarlık tarihinin aydınlanmasına katkı sağlamıştır. Türk destanları, Dede Korkut Hikayeleri, Orhun Abideleri dönemin kültürel ve sosyal yapısına ışık tutmaktadır.
Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki her edebi eser yazıldığı dönemden izler taşır. Bir edebi eseri inceledeğimizde eserin yazıldığı dönem ve eserin yazarı hakkında ipuçlarına ulaşabiliriz. Bu yönüyle de edebi eserler tarihe ışık tutarlar. BU KISIM TÜRK EDEBİYATITARİHİNİN TÜRK UYGARLIK TARİHİNE KATKISINA KÜÇÜK Bİ ÖRNEK..
bir edebiyatcı olarak bu sorunun cevabını bulamzsam okulu bırakırım :):)


çocuklar toplanıp gittiler içimden...
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:52:34 Offline
:D
teşekkürler yardım için işime yarıcak
bu arada öğretmenmisin öğrencimi ?


Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.
willy_33
Üyecik


Turkey
429 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:55:28 Offline
daha 4.sınıf öğrencisiyim yakında öğretmen de olcam inşallah...:):)
kısıtlı bi yardım oldu ama inşallah bi işine yarar, çünkü bu konuda bişey bilmiyorum malesef.....


çocuklar toplanıp gittiler içimden...
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  16:58:19 Offline
hmm inşallah..
bi kısmı yarar


Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.
willy_33
Üyecik


Turkey
429 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  17:03:21 Offline
angel siz ne okuyorsunuz? Bu ödev ne içindi acaba biraz kapsamlı bi ödev sanki....


çocuklar toplanıp gittiler içimden...
zynbm
. و .


Turkey
8737 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  17:35:21 Offline
şiiişşşşttttt düet yasakkk kaybılın daaalın çabık
ayrıca konunun tamamını koyu yazmakta yasak

demedi demeyin

bide soruya gelince, acaba nedir nedir


Bazı şeyler yokken güzel...
gullay
yazar çizer boyar


Turkey
5605 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  17:57:18 Offline
Eğer yazının tamamını okuma zahmetine girersen Uygarlık Tarihindeki öneminide görmüş olursun ;)
Evet düet yasak ben söliyim
Lise 2 öğrencisi,grafik-tasarım okuyor


Türkiye Devleti bir Cumhuriyet''tir. Her gün iyi ki doğdun Cumhuriyet. Nice yıllara.
xAnqel
Katilimci Üye


Korea
660 Cevap
Gönderim - 17/10/2009 :  19:43:44 Offline
hm okiş gulis
wala o kadar uzun geldiki okuma zahmetine giremedim


Beynimin Limbik Sisteminin Amigdalasına bir göktaşı çarptı.
   
 
 


Bölüm atla:

Reklam Verin | Reklam Alın | Gizlilik Politikası | Hak ihlali Bildirimi | Site Kuralları

     Sayfa Başına Git